Zelené Dvory - predaj bloku E spustený!

124 990 2 804,35 €/m²

cena od