Arvin & Benet | Praktický 2i byt v novostavbe 

119 000 2 687,44 €/m²